Τυροκομική Αμφιλοχίας

Μπουτσώλης

Τυροκομείο

Το τυροκομείο μας

Τα τελευταία έτη, η δυναμικότητα της Τυροκομικής Αμφιλοχίας Μπουτσώλης ανέρχεται σε 20 τόνους γάλακτος / ημέρα ενω οι κύριες παραγωγικές διαδικασίες είναι οι εξής:

– Τμήμα παραλαβής και αποθήκευσης γάλακτος και λοιπών βοηθητικών υλών και λοιπών υλικών. Τμήμα μικροβιολογικού ελέγχου και ελέγχου άλλων πρόσθετων υλών στο γάλα.
– Παστερίωση γάλακτος
– Βρασμός – πήξη ( τυρολέβητες )
– Παραγωγή σκληρών τυριών
– Βρασμός τυρόγαλο
– Παραγωγή ανθότυρου
– Παραγωγή μυζήθρας
– Βρασμός γάλακτος (για φέτα)
– Παραγωγή φέτας
– Άλμες τυριών
– Ωριμαντήρια
– Συσκευασία τυριών
– Αποθήκευση στα ψυγεία

ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Η υφιστάμενη μονάδα μας τυροκομικής Αμφιλοφίας Μπουτσώλης, με έδρα την θέση Άργος στην Αμφιλοχία, περιλαμβάνει ένα ενιαίο κτιριακό συγκρότημα τυροκομικής μονάδας, με συνολική επιφάνεια 2.894.160 τ.μ. και είναι κτισμένο σύμφωνα με προδιαγραφές σε γήπεδο συνολικής επιφάνειας 14,2 στρεμμάτων, στελεχωμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας για αποστειρωμένο περιβάλλον.

Ακόμη υπάρχουν όλες οι απαραίτητες ειδικές εγκαταστάσεις για τη λειτουργία της τυροκομικής μονάδας, όπως συνδεσμικό υλικό, σωληνώσεις και εγκατάσταση όλων των ανοξείδωτων δικτύων του παραγωγικού και λοιπού εξοπλισμού, τα απαραίτητα βοηθητικά δίκτυα λειτουργίας της μονάδας, όπως πλήρης εγκατάσταση ψύξης και κλιματισμού, δίκτυο ατμού, νερού και αέρα, ηλεκτρολογικές – μηχανολογικές εγκαταστάσεις & βιολογικός καθαρισμός.