Τυροκομική Αμφιλοχίας

Μπουτσώλης

Τυροκομείο

Το τυροκομείο μας

Επί του παρόντος, η δυναμικότητα της Τυροκομικής Αμφιλοχίας Μπουτσώλης ανέρχεται σε 20 τόνους γάλακτος / ημέρα, με κύριες παραγωγικές διαδικασίες τις ακόλουθες:

– Τμήμα παραλαβής και αποθήκευσης γάλακτος και λοιπών βοηθητικών υλών και υλικών. Τμήμα μικροβιολογικού ελέγχου και ελέγχου άλλων πρόσθετων υλών στο γάλα.
– Παστερίωση γάλακτος
– Βρασμός – πήξη (τυρολέβητες)
– Παραγωγή σκληρών τυριών
– Βρασμός τυρόγαλο
– Παραγωγή ανθότυρου
– Παραγωγή μυζήθρας
– Βρασμός γάλακτος (για φέτα)
– Παραγωγή φέτας
– Άλμες τυριών
– Ωριμαντήρια
– Συσκευασία τυριών
– Αποθήκευση στα ψυγεία

ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Η υφιστάμενη μονάδα της Τυροκομικής Αμφιλοχίας Μπουτσώλης, με έδρα στη θέση Άργος της Αμφιλοχίας, περιλαμβάνει ένα ενιαίο κτιριακό συγκρότημα συνολικής επιφάνειας 2.894.160 m2, κτισμένο σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές σε γήπεδο συνολικής επιφάνειας 14,2 στρεμμάτων, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας για τη δημιουργία αποστειρωμένου περιβάλλοντος.

Επίσης, η μονάδα διαθέτει όλες τις ειδικές εγκαταστάσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία της, όπως συστήματα, ανοξείδωτα δίκτυα του παραγωγικού και λοιπού εξοπλισμού, άλλα βοηθητικά δίκτυα λειτουργίας της μονάδας, όπως πλήρης εγκατάσταση ψύξης και κλιματισμού, δίκτυο ατμού, νερού και αέρα, ηλεκτρολογικές – μηχανολογικές εγκαταστάσεις & σύστημα βιολογικού καθαρισμού.