Τυροκομική Αμφιλοχίας

Μπουτσώλης

Τυροκομείο

Το τυροκομείο μας

Το τυροκομείο μας έχει παραγωγική δυναμικότητα 5.500 τόνων ετησίως, είναι κτισμένο με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και χαρακτηρίζεται από το πλήρως προστατευμένο και αποστειρωμένο περιβάλλον του.

Διαθέτει:

  • Ψηφιακή καταγραφή, παρακολούθηση και έλεγχος όλων των πτυχών της παραγωγικής διαδικασίας και της συσκευασίας
  • Αυτοματοποίηση ολόκληρης της παραγωγής
  • Ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο για χημική ανάλυση και αυτοσυντήρηση
  • Υποδομές προστασίας του περιβάλλοντος
  • Εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό με υψηλή επιστημονική κατάρτιση

ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Το τυροκομείο μας έχει παραγωγική δυναμικότητα 5.500 τόνων ετησίως, είναι κτισμένο με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και χαρακτηρίζεται από το πλήρως προστατευμένο και αποστειρωμένο περιβάλλον του.

Το τυροκομείο μας έχει παραγωγική δυναμικότητα 5.500 τόνων ετησίως, είναι κτισμένο με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και χαρακτηρίζεται από το πλήρως προστατευμένο και αποστειρωμένο περιβάλλον του.